Physics in primary schools - Ffisegwyr mewn ysgolion cynradd

Mae’r wefan hon ar gyfer ffisegwyr - i ennyn diddordeb plant mewn ffiseg. Mae’r deunydd yn ymdrin â phynciau sy’n addas i’w defnyddio wrth ymweld ag ysgolion cynradd.

Menter ar y cyd a ysgogwyd gan Grŵp Menywod mewn Ffiseg y Sefydliad Ffiseg. Caiff y deunydd ei ddarparu gan dîm o Brifysgol Sheffield ag arian gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol (EPSRC).

Nodau

  • Ennyn brwdfrydedd plant ifanc trwy’r mwynhad a’r cyffro sy’n gysylltiedig â ffiseg
  • Cynorthwyo athrawon ysgolion cynradd â chwricwla gwyddoniaeth eang Cyfnodau Allweddol 1 a 2, sy’n cynnwys nifer o gysyniadau haniaethol.

Cyn dewis pwnc, dylech ddarllen y tudalennau canlynol:

Mae modd lawrlwytho’r deunydd canlynol ar gyfer pob pwnc:

  • Trosolwg
  • Cyflwyniad PowerPoint
  • Cynllun manwl
  • Rhestr offer
  • Nodiadau ynghylch diogelwch

Pynciau

Trosolwg, Cynllun manwl, Rhestr offer, Nodiadau ynghylch diogelwch – IOP main website (Saesneg)

Mae’r ymweliadau’n hwyl i’r gwyddonydd a’r plant!
Mae plant ifanc yn dwli ar wyddoniaeth ac yn mwynhau gwneud gwaith ymarferol. Bydd eich arbenigedd gwyddonol yn cael ei werthfawrogi’n fawr, a bydd gan y plant lawer o gwestiynau i chi eu hateb. Efallai y bydd y pleser a gewch o’r ymweliadau’n eich synnu.

Y tîm yn Sheffield

Yr Athro Gillian Gehring, Yr Athro David Mowbray, Dr Susan Cartwright, Dr Richard de Grijs, Dr David Lidzey, Ann Marks.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu adborth, cysylltwch ag a.marks@sheffield.ac.uk.Cookie Settings