Creative Physics Activities - Gweithgareddau Ffiseg Creadigol

Mae’r Pecyn Gweithgareddau Ffiseg Creadigol yn cynnwys popeth sydd arnoch ei angen i gynnal set o weithgareddau ffiseg ymarferol a chreadigol sy’n seiliedig ar waith crefft, gan gynnwys gwneud symudyn gwrthdrawiad gronynnau, planed a galaeth yn llygad yr haul.

Gall y gweithgareddau hyn weithio ar gyfer sawl math o gynulleidfa ar stondinau hyrwyddo mewn ffeiriau gwyddoniaeth, sioeau sirol a digwyddiadau eraill tebyg.

The Creative Physics Activity Pack contains everything you need to run a set of hands on and creative craft-based physics activities involving making a particle collision mobile, a planet and a galaxy sun-catcher.

These activities can work for a variety of audiences on outreach stands at science fairs, county shows and other similar events.

For the full pack, including the organisers guide and an example risk assessment click here.

The leaflets have been translated into Welsh and can be downloaded below. If you would like hard copies of the leaflets please email education@iop.org.

Mae’r taflenni wedi eu cyfieithu i’r Gymraeg ac gellir eu llawrlwytho isod. Os ydych yn dymuno cael copiau o’r taflenni ebostiwch education@iop.org.

Planets – Planedau
Taflen Planedau (PDF, 2 MB)

Particles – Gronynnau
Taflen Gronynnau (PDF, 3 MB)

Galaxies - Galaethau
Taflen Galaethau (PDF, 2 MB)Related information

IOP's main website

Cookie Settings